Rinnakkaislääkeyritykset käyttivät 890 000 euroa yhteistyöhön terveydenhuollon ammattilaisten kanssa

Vuonna 2019 Rinnakkaislääketeollisuuden jäsenyritykset käyttivät yhteensä noin 890 000 euroa yhteistyöhön terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Terveydenhuollon organisaatioita tuettiin noin 140 000 eurolla. Tapahtumakustannuksissa lääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattilaisia tuettiin noin 230 000 eurolla ja konsulttipalkkioita maksettiin noin 150 000 euron arvosta. Eniten yhteistyötä tehtiin tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, yhteensä noin 370 000 euron arvosta.

Rinnakkaislääkeyritykset käyttivät 1,3 miljoonaa euroa yhteistyöhön terveydenhuollon ammattilaisten kanssa

Vuonna 2018 Rinnakkaislääketeollisuuden jäsenyritykset käyttivät yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa yhteistyöhön terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Terveydenhuollon organisaatioita tuettiin noin 230 000 eurolla. Tapahtumakustannuksissa lääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattilaisia tuettiin noin 120 000 eurolla ja konsulttipalkkioita maksettiin noin 270 000 euron arvosta. Eniten yhteistyötä tehtiin tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, yhteensä noin 680 000 euron arvosta.

Komission ehdotus pyrkii lisäämään lääkevalmistusta EU:ssa

Euroopan komissio on ehdottanut toukokuun lopulla lääkevalmistuksen sallimista patentin lisäsuojatodistuksen aikana. Komission ehdotus perustuu useisiin tutkimuksiin, laajaan kuulemiseen ja Euroopan parlamentin päätöslauselmaan, jossa todettiin tarve ottaa käyttöön valmistusta koskeva poikkeus ennen vuotta 2019. Muutos tukisi EU:ssa toimivia rinnakkaislääkevalmistajia ilman, että alkuperäisvalmisteiden…

Rinnakkaislääkeyritykset käyttivät 1,4 miljoonaa euroa yhteistyöhön terveydenhuollon ammattilaisten kanssa

Vuonna 2017 Rinnakkaislääketeollisuuden jäsenyritykset käyttivät yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa yhteistyöhön terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Terveydenhuollon organisaatioita tuettiin noin 120 000 eurolla. Tapahtumakustannuksissa lääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattilaisia tuettiin noin 280 000 eurolla ja konsulttipalkkioita maksettiin noin 325 000 euron arvosta. Eniten yhteistyötä tehtiin tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, yhteensä noin 700 000 euron arvosta.

Komissio selvittää lääkkeiden patenttisuojan muuttamista

Komissio kerää 4.1.2018 asti kestävällä julkisella kuulemisella sidosryhmien näkemyksiä lisäsuojatodistuksista ja patenttien tutkimuspoikkeuksista. Sidosryhmien vastausten avulla arvioidaan lainsäädäntöä ja sitä, mitä vaikutuksia lisäsuojatodistusten ja patenttipoikkeusten järjestelmän mahdollisella muuttamisella olisi EU:ssa.