Rinnakkaislääkeyritysten yhteistyö terveydenhuollon kanssa jatkui vuoden 2020 tasolla


Vuonna 2021 Rinnakkaislääketeollisuuden jäsenyritykset käyttivät yhteensä noin 500 000 euroa yhteistyöhön terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Korona puolitti yhteistyön vuonna 2020. Vuonna 2019 yhteistyötä tehtiin vielä noin 960 000 euron arvosta.

Terveydenhuollon organisaatioiden saama tuki (143 000 euroa) pysyi samana, mutta ammattilaisille maksetut konsulttipalkkiot (186 000 euroa) nousivat viime vuodesta. Lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten tukeminen tapahtumakustannuksissa (16 160 euroa) väheni entisestään. Tutkimuksessa ja tuotekehityksessä tehty yhteistyö (154 000 euroa) oli samalla tasolla kuin vuonna 2020.

Rinnakkaislääketeollisuus ry:n jäsenyritykset ovat keränneet vuoden 2017 alusta tietoja terveydenhuoltoalan ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehty yhteistyö on koostunut pääosin koulutuksesta, koulutustapahtumista ja asiantuntijapalkkioista.

Tietojen julkistaminen koskee kaikkia Euroopan rinnakkaislääke- ja biosimilaariyrityksiä edustavan Medicines for Europen jäsenyrityksiä ja -yhdistyksiä.

Rinnakkaislääketeollisuuden eettinen ohjeisto toiminnalle terveydenhuoltoyhteisön kanssa

Jäsenyritysten raportit yhteistyöstä:

Fresenius Kabi

Sandoz

Stragen

Teva

Viatris