Yhdistys

Rinnakkaislääkkeet-sivuston taustalla on Rinnakkaislääketeollisuus ry. Vuonna 2004 perustettu yhdistyksemme edustaa Suomessa toimivia rinnakkaislääke- ja biosimilaarilääkeyrityksiä. Jäsenyrityksemme toimittavat myös merkittävän osan terveydenhuollossa käytettävistä ravitsemuksen ja nestehoidon tuotteista.

Rinnakkaislääkkeiden käyttöä lisäämällä voitaisiin pienentää potilaiden omavastuita ja saada tarpeellinen lääkitys yhä useamman potilaan ulottuville. Samalla luotaisiin liikkumavaraa lääkekorvausjärjestelmään, jotta uudet lääkekeksinnöt saadaan nopeammin korvattaviksi ja yhä useamman potilaan ulottuville. Tämä mahdollistaa myös potilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisen.

Lääkemarkkina on erittäin säännelty kokonaisuus. Lääkkeiden valmistusta, kuljetusta, määräämistä ja toimittamista säädellään hyvin tarkasti. Reseptilääkkeet eivät ole normaaleja kuluttajatuotteita, eikä lääkehoidossa ole kyse normaalista kuluttajan tekemästä valinnasta: lääkkeen saa vain lääkärin määräyksellä, lääkkeitä voi ostaa vain apteekeista ja sairausvakuutusjärjestelmä korvaa tarpeellisen lääkehoidon joko osittain tai lähes kokonaan.

Yhdistyksemme tavoitteena on vaikuttaa lääkehuollon sääntelyyn niin, että Suomessa edistettäisiin entistä määrätietoisemmin kustannusvaikuttavimpien lääkkeiden käyttöä. Rinnakkaislääkkeiden ja biosimilaarien käytön edistämisen ohella myös uudet lääkkeet tulee ottaa nopeasti käyttöön silloin, kun ne ovat aidosti innovatiivisia ja kustannusvaikuttavia.

Rakennamme lääkevarmennusjärjelmää

Yhdistyksemme on mukana rakentamassa Euroopan laajuista lääkevarmennusjärjestelmää, jolla pyritään estämään lääkeväärennösten pääsy lailliseen jakeluketjuun. Vaatimus järjestelmän rakentamiseksi perustuu EU-lainsäädäntöön eli lääkeväärennösdirektiiviin.

Lääkeväärennöksen vaikuttavat lääkeaineet tai muut ainesosat saattavat olla vääriä, tehottomia tai jopa vaarallisia. Lääkkeitä laittomasta verkkokaupasta tilaava vaarantaa terveytensä ja syyllistyy lisäksi lääkkeiden laittomaan maahantuontiin. Siksi lääkkeet kannattaa aina hankkia turvallisesta paikasta eli suomalaisesta apteekista.

Eettinen ohjeisto

Rinnakkaislääketeollisuus on Europan rinnakkaislääke- ja biosimilaariyrityksiä edustavan Medicines for Europen jäsenyhdistys. Yhdistyksemme eettiset ohjeet pohjautuvat Medicines for Europen eettisiin ohjeisiin ja niiden tavoitteena on edistää avoimuutta lääkeyritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten, organisaatioiden ja potilasjärjestöjen välillä.

Yhdistyksen jäsenyritykset ovat keränneet vuoden 2017 alusta tietoja terveydenhuoltoalan ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Tietoja kerätään esimerkiksi koulutusten järjestämisestä sekä konsultointipalkkioista. Tiedot yhteistyöstä julkistetaan aina toimintavuotta seuraavan kesäkuun aikana.

Rinnakkaislääketeollisuus ry:n jäsenyritykset:

Accord Healthcare

Baxter

B Braun Medical

Fresenius Kabi

Orifarm

Sandoz

Stragen

Teva

Viatris

Lisätietoja jäsenyritysten tuotteista ja toiminnasta löytyy yritysten kotisivuilta. Yritysten lääkevalmisteiden pakkausselosteet löytyvät Lääkeohje-sivustolta.