Korona puolitti rinnakkaislääkeyritysten yhteistyön terveydenhuollon kanssa


Koronavuosi näkyi lääkeyritysten ja lääkärien välisessä yhteistyössä. Vuonna 2020 Rinnakkaislääketeollisuuden jäsenyritykset käyttivät yhteensä noin 470 000 euroa yhteistyöhön terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Edellisvuonna yhteistyötä tehtiin noin 960 000 euron arvosta.

Terveydenhuollon organisaatioiden saama tuki (140 000 euroa) pysyi samana ja ammattilaisille maksetut konsulttipalkkiot (133 000 euroa) vähenivät vain hieman. Lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten tukeminen tapahtumakustannuksissa (48 000 euroa) väheni vuoteen 2019 verrattuna lähes 80 prosenttia. Myös tutkimuksessa ja tuotekehityksessä tehty yhteistyö (152 000 euroa) väheni yli puolella.

Rinnakkaislääketeollisuus ry:n jäsenyritykset ovat keränneet vuoden 2017 alusta tietoja terveydenhuoltoalan ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tehty yhteistyö on koostunut pääosin koulutuksesta, koulutustapahtumista ja asiantuntijapalkkioista.

Tietojen julkistaminen koskee kaikkia Euroopan rinnakkaislääke- ja biosimilaariyrityksiä edustavan Medicines for Europen jäsenyrityksiä ja -yhdistyksiä.

Rinnakkaislääketeollisuuden eettinen ohjeisto toiminnalle terveydenhuoltoyhteisön kanssa

Jäsenyritysten raportit yhteistyöstä:

Fresenius Kabi

Sandoz

Stragen

Teva

Viatris

Kaikilla jäsenyrityksillä ei ole ollut raportoitavaa yhteistyötä vuonna 2020.

Lisätietoja: Rinnakkaislääketeollisuus ry:n toiminnanjohtaja Heikki Bothas, 040 7589 663, heikki.bothas@rinnakkaislaaketeollisuus.fi