Yhteistyö terveydenhuollon kanssa kasvoi edellisvuodesta


Vuonna 2022 Rinnakkaislääketeollisuuden jäsenyritykset käyttivät yhteensä noin 830 000 euroa yhteistyöhön terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 66 prosenttia.


Terveydenhuollon organisaatioiden saama tuki (240 000 euroa) ja ammattilaisille maksetut konsulttipalkkiot (290 000 euroa) nousivat selvästi vuodesta 2021. Lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten tukeminen tapahtumakustannuksissa (15 000 euroa) sitä vastoin väheni entisestään. Tutkimuksessa ja tuotekehityksessä tehty yhteistyö (285 000 euroa) lisääntyi 85 prosenttia.


Rinnakkaislääketeollisuus ry:n jäsenyritykset ovat keränneet vuoden 2017 alusta tietoja terveydenhuoltoalan ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Tietojen julkistaminen koskee kaikkia Euroopan rinnakkaislääke- ja biosimilaariyrityksiä edustavan Medicines for Europen jäsenyrityksiä ja -yhdistyksiä.


Rinnakkaislääketeollisuuden eettinen ohjeisto toiminnalle terveydenhuoltoyhteisön kanssa
Jäsenyritysten raportit löytyvät yritysten kotisivuilta.