Väliraportti lääkekorvausjärjestelmän uudistamisesta


Lääkekorvausjärjestelmän kehittämisen ohella lääkkeenmääräämisen ohjaamista tulee kehittää valtakunnallisesti ja alueellisesti.

Lääkekorvausjärjestelmän uudistamista selvittävän professori Heikki Ruskoahon mukaan lääkekorvausten rahoituksen siirto Kelalta maakunnille loisi kannusteen ohjata lääkkeenmääräämistä kustannusvaikuttavimpiin valmisteisiin.

Väliraportin mukaan lääkekorvausten rahoituksen siirto maakunnille muodostaisi niille vahvan kannusteen sekä lääkkeen määräämisen ohjaukseen että parhaiden hoitokäytäntöjen mukaiseen lääkehoitoon sekä avohoidossa että sairaaloissa.  Maakunnat voisivat tilatessaan edellyttää palvelunostossa kaikilta palvelutuottajilta samaa parhaiden hoitokäytäntöjen mukaista lääkehoitoa sekä edullisten kustannusvaikuttavien valmisteiden käyttöä. Maakuntien tulisi myös voida kehittää ja päättää itsenäisesti lääkkeenmääräämisen ohjaustavoista.

Lääkkeidenmääräämiskäytäntöihin voidaan vaikuttaa toimivalla palautejärjestelmällä, jota tulisi edelleen kehittää tukemaan parhaita hoitokäytäntöjä ja kustannusvaikuttavien lääkkeiden määräämisestä. Ajantasainen tieto tulisi olla maakuntien ja yhteistyöalueiden käytettävissä.

Lue lisää STM: sivuilta.